In Nederland leeft rond de 20 à 23 procent van de personen uit de Marokkaanse en Turkse gemeenschap in armoede. Zij hebben iedere maand moeite om de huur te betalen en voldoende over te houden voor voedsel, persoonlijke verzorging, schoolkosten voor hun kinderen en andere basisbehoeften. Huishoudens die behalve een laag inkomen ook nog schulden hebben, zitten vaak nog meer in de knel. Om deze groep te ondersteunen hebben het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) en het Inspraakorgaan van Turken in Nederland (IOT) het project Ambassadeurs Armoedebestrijding opgezet.

Armoede is een lastig en complex probleem. Veel van de oplossingen voor het armoedeprobleem liggen buiten onze individuele invloedssfeer. Toch zijn er veel inspirerende voorbeelden van mensen die zich op kleine schaal in allerlei projecten sterk maken tegen armoede. Door verbinding te zoeken met die bestaande initiatieven en ook zelf lokaal initiatief te nemen, dragen de Ambassadeurs bij aan het bestrijden van armoede. Zij kunnen in hun eigen netwerken een verschil maken.

Het SMN en het IOT hebben samen 40 vrijwilligers bereid gevonden om in hun eigen omgeving als Ambassadeur Armoedebestrijding aan de slag te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *