Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) gaan voor Team Aanpak Jeugdwerkloosheid een training voor vrijwilligers ontwikkelen. De training is bedoeld voor sleutelpersonen en rolmodellen die door hun vrijwilligerswerk veel laagdrempelig contact hebben met jongeren buiten beeld die voor gemeenten en UWV juist moeilijk bereikbaar zijn. De vrijwilligers krijgen informatie over de werkwijze en regelgeving van de gemeente zodat zij deze jongeren beter kunnen begeleiden naar de gemeente voor toeleiding naar een stage of een (leerwerk)baan.

Door de trainingen voor vrijwilligers en het opstellen van een ‘sociale kaart’ wil Team Aanpak Jeugdwerkloosheid de gemeenten ondersteunen bij het in beeld brengen van deze jongeren en bij het matchen op werk.

Dit pilot project start in september 2016 en wordt afgerond op 1 maart 2017.

Bezoek de website voor meer informatie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *