Het SMN stelt de Hulplijn Radicalisering (+31 6 818 93 529) beschikbaar voor ouders en familieleden, die zich zorgen maken over hun kind dat (misschien) aan het radicaliseren is. De SMN Hulplijn Radicalisering is een onafhankelijk initiatief, waarbij ouders met hun situaties op een professionele en vertrouwelijke manier worden opgevangen. De gesprekken zijn vertrouwelijk en worden niet met derden gedeeld. Bezoek de website

Vanaf januari 2015 heeft het SMN (Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders) een telefonische hulplijn gelanceerd voor ouders van radicaliserende kinderen. Het SMN heeft sindsdien kunnen vaststellen dat de hulplijn duidelijk in een behoefte voorziet. Niet alleen ouders en familieleden, maar ook moskeeën, zelforganisaties, gemeenten en instellingen vragen om advies en ondersteuning. Het SMN draagt vanuit eigen kracht en een positieve insteek bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Dat doet het SMN zonder subsidie van de overheid.

Sinds de start van de hulplijn hebben zich ruim 100 personen en organisaties bij het SMN gemeld voor informatie, hulp en advies. Een belangrijk deel hiervan betreft hulpvragen afkomstig van ouders, familieleden en personen uit de directe omgeving van radicaliserende/geradicaliseerde jongeren. Inmiddels zijn er 30 casussen opgepakt door de vertrouwenspersonen die de familieleden ondersteunen en adviseren.

Deze – inmiddels 27 – vertrouwenspersonen zijn op vrijwillige basis actief voor de hulplijn in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Delft, Gouda, Zoetermeer, Amersfoort, Zeist en Arnhem. SMN was gestart met 20 vertrouwenspersonen. Echter vanwege nieuwe hulpvragen worden naast Marokkaans-Nederlandse, ook Turks-Nederlandse en Somalisch-Nederlandse vertrouwenspersoon ingezet. SMN verwacht nog meer vertrouwenspersonen op te leiden vanwege de grote behoefte.

Bij de 30 casussen gaat het om 17 Marokkaans-Nederlandse, 8 autochtoon-Nederlandse, 1 uit voormalig Joegoslavië, 1 Turks-Nederlandse en 1 Somalisch-Nederlandse jongeren. Daaronder 17 mannen en 13 vrouwen, waarvan 16 meerderjarig en 12 minderjarig. Van 2 gevallen zijn afkomst en leeftijd onbekend. Van de 30 zijn 14 personen inmiddels afgereisd.

Het andere deel van de meldingen betreft vragen van moskeeën, zelforganisaties en sleutelpersonen, maar ook van gemeenten en maatschappelijke instellingen. Zij hebben interesse getoond in samenwerking en/of hebben ons verzocht ondersteuning en advies te bieden bij de aanpak van radicalisering. Concreet gaat het om scholen en andere jeugdinstellingen die vragen hebben over hoe zij met jongeren het gesprek over radicalisering kunnen aangaan. Moskeeën en zelforganisaties willen graag ondersteuning bij het organiseren van voorlichting. Sleutelpersonen hebben vooral behoefte aan training om radicalisering te kunnen herkennen.


Hiernaast ziet u een factsheet over 1 jaar Hulplijn Radicalisering. De Hulplijn voorziet in een grote behoefte.

In het kader van een vervolg van de Hulplijn, organiseert het SMN een reeks voorlichtingsbijeenkomsten in diverse gemeenten om ouders en sleutelpersonen uit de gemeenschap voor te lichten over het gevaar van radicalisering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *