Het SMN is door de Belastingdienst aangemerkt  als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Fiscaal nummer/RSIN 008952632.

Het KvK-nummer is: 41182454

Het bestuur is onbezoldigd. Bestuurders kunnen alleen de ten behoeve van hun werkzaamheden voor het SMN gemaakte onkosten declareren. De medewerkers van SMN worden gehonoreerd conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.


ANBI_FC

Het Jaarverslag 2013/14

 

De Jaarrekening 2013/14