Ons bestuur bestaat uit enthousiaste, bekwame sleutelpersonen uit de gemeenschap.

  • Bouchaib Saadane – Voorzitter
  • Mustapha Adhar – Penningmeester
  • Ahmed Charifi – Secretaris
  • Sahil Achahboun – Bestuurslid
  • Amina Berkane-Abakhou – Bestuurslid

Bureau:

  • Habib el Kaddouri – Projectleider ‘Weerbaarheid tegen radicalisering’
  • Mohamed Amessas – Projectleider ‘bewustwording ouders bij aanpak radicalisering’
  • Mohamed Akrouni – Projectleider ‘Jongeren buiten beeld’

Het bestuur is onbezoldigd. Bestuurders kunnen alleen de ten behoeve van hun werkzaamheden voor het SMN gemaakte onkosten declareren. De medewerkers van SMN worden gehonoreerd conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

Fiscaal nummer/RSIN  van SMN is: 008952632.

Het KvK-nummer van SMN is: 41182454