Op reis naar Marokko? Neem vlak voor vertrek dit reisadvies door van de Rijksoverheid en ga wijs op reis. Dit betreft een nieuw communiqué van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het reisadvies naar Marokko. Enkele punten zijn aangepast in vergelijking met dat van vorig jaar. Lees verder…

 

Beste relatie,

Veel Marokkaanse Nederlanders zijn betrokken bij de protestbeweging Hirak. De Hirak ontstond n.a.v. de dood van visverkoper Mohsin Fikri eind oktober 2016 in de stad Al Hoceima. De betogers eisen, naast het bestrijden van corruptie, het verbeteren van hun situatie op sociaal, economisch en cultreel gebied.

Voor sommige Marokkaanse Nederlanders houdt de betrokkenheid vooral verband met hun verbondenheid met en de toegenomen onrust in de Rif-regio. In het bijzonder hebben mensen, die voor hun vakantie naar het Rif-gebied zijn gegaan, bepaalde effecten direct of indirect ervaren.

Om inzicht hierin te krijgen, willen EtnoBarometer en het SMN de ervaringen en beelden van Nederlands-Marokkaanse vakantiegangers peilen.

Deze vragenlijst is bedoeld voor personen die de afgelopen zomervakantie in Marokko zijn geweest. Het invullen zal niet veel langer dan 10 minuten duren.

We verzoeken je vriendelijk deze vragenlijst voor 23 september in te vullen. Begin oktober publiceren we de uitkomst van dit onderzoek. Je komt bij de vragenlijst door op deze link te klikken:

Start onderzoek
Dank voor je deelname. Wij stellen het op prijs wanneer u de vragenlijst verspreidt onder vrienden en familie.

P.s: Wij verloten een aantal cadeaubonnen van BOL.COM ter waarde van € 25,- onder respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld.

 

Als gevolg van de spanningen in de Rif heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) vandaag een informatiebulletin uitgebracht voor vakantiereizigers naar Marokko.

In de infosheet Relevante informatie bij vertrek naar Marokko staat te lezen wat Marokkaanse Nederlanders kunnen doen voor het vertrek en tijdens hun verblijf in Marokko.

BuZa biedt via haar vertegenwoordiging in Marokko onder andere consulaire bijstand aan wanneer Marokkaanse Nederlanders in de problemen komen.

SMN pleitte eerder voor meer informatievoorziening door de Nederlandse overheid vanwege de groeiende zorgen bij de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Demonstraties, met name in de Rif, en de arrestatie van tientallen mensen zorgen voor angst voor de eigen vrijheid en veiligheid onder een deel van de Marokkaanse gemeenschap die naar Marokko willen afreizen.

Het bericht Relevante informatie bij vertrek naar Marokko van BuZa kunt u hieronder lezen. SMN roept reizigers op deze informatie te bestuderen. Wij wensen iedereen een fijne en onbezorgde vakantie in Marokko toe!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Relevante informatie bij vertrek naar Marokko

Vragen? Bel 24/7

Buitenlandse Zaken contactcenter

+31 247 247 247

Contactcenter Buitenlandse Zaken

Bij het 24/7 BZ Contactcenter kunt u terecht voor informatie. Bijvoorbeeld over paspoorten, reisadviezen en legalisaties. Maar ook in geval van nood. Denk dan aan een opname in een buitenlands ziekenhuis of verlies van een reisdocument. Naast het centrale telefoonnummer, kan dat ook via Twitter (@247BZ) en de BZ Reis App. Als u de ambassade belt, op +54 11 4338 0050  wordt u in veel gevallen doorverbonden met het 24/7 contactcenter in Nederland.

Reisadvies Marokko

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft een reisadvies uit voor Marokko. Dit is te vinden via de link: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen/marokko.

Aangeraden wordt dit advies in de gaten te houden.

24/7 BZ informatieservice

Reist u naar het buitenland of vestigt u zich daar voor langere tijd? Blijf dan op de hoogte van de veiligheidssituatie ter plaatse met de 24/7 BZ Informatieservice van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De 24/7 BZ Informatieservice is er in twee opties: Basis of uitgebreid.

Voor de informatieservice Basis geeft u uw email adres en telefoonnummer door. U ontvangt een email zodra het reisadvies waarvoor u zich heeft aangemeld is gewijzigd. Het ministerie gebruikt uw mobiele telefoonnummer alleen in uitzonderlijke crisissituaties. Dan is een sms soms de beste manier om u snel te bereiken. Zo werkt het internet mogelijk niet bij een crisissituatie en kunt u geen mail ontvangen. Als u zich aanmeldt voor de 24/7 BZ Informatieservice Basis weet het ministerie niet of u echt in het land bent.

Wilt u dat het ministerie dit wel weet zodat het gericht in actie kan komen bij een crisis? Meld u dan aan voor de 24/7 BZ Informatieservice Uitgebreid. Als u meer gegevens achterlaat, zoals vertrekdatum, aankomstdatum en verblijfsgegevens, kan het ministerie van Buitenlandse Zaken gericht in actie komen als er een crisissituatie is. In uitzonderlijke en dreigende gevallen kan bijvoorbeeld contact worden gezocht en hulp worden gestuurd. Via deze link kunt u zich aanmelden voor de 24/7 BZ informatieservice: https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/

Nederlands Paspoort

Landen buiten Europa accepteren alleen een geldig paspoort als identificatiebewijs. Een verlopen paspoort is meestal niet voldoende. Heeft u een dubbele nationaliteit en dus 2 paspoorten? Dan bepaalt het paspoort waarmee u reist of u voor uw bestemming een visum nodig heeft of niet. Voor Marokko heeft u geen visum nodig bij een maximaal verblijf van 90 dagen. U mag u zelf kiezen welk paspoort u gebruikt. Aangeraden wordt om uw Nederlandse paspoort te gebruiken.

Wat te doen bij een noodgeval

In geval van nood kunt u voor de volgende situaties contact opnemen met de ambassade of de 24/7 BZ informatieservice:

  • arrestatie in het buitenland;
  • overlijden in het buitenland;
  • opname in een buitenlands ziekenhuis;
  • verlies van reisdocument;
  • diefstal in het buitenland;
  • Bij een arrestatie

Gearresteerd in het buitenland

Bij een arrestatie in Marokko is het mogelijk om bepaalde hulp te ontvangen van de Nederlandse ambassade of consulaat. Deze hulp wordt consulaire bijstand genoemd. Wanneer  een Nederlander gearresteerd is, brengen de plaatselijke autoriteiten de Nederlandse ambassade of het consulaat zo snel mogelijk op de hoogte. Maar alleen als de gearresteerde dat wil.

Als u in contact wenst te komen met de Nederlandse ambassade of consulaat moet u dit aangeven bij de lokale autoriteiten. De Nederlandse ambassade of het consulaat stuurt u een informatiepakket toe. In dit pakket vindt u algemene informatie en uitleg over de juridische regels en procedures die in het land van arrestatie gelden. Een consulair medewerker van de Nederlandse ambassade of consulaat probeert zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen.

Een arrestatie in het buitenland roept ook voor uw familieleden en/of andere relaties vaak veel vragen op. U kunt één contactpersoon in Nederland aanwijzen die contact kan opnemen en onderhouden met het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag over uw detentie. U bepaalt zelf wie deze contactpersoon is.

Meer informatie is te vinden in de brochure van het ministerie van Buitenlandse Zaken “Gearresteerd in Marokko”  https://www.nederlandwereldwijd.nl/hulp-bij-nood/documenten/publicaties/2015/04/01/gearresteerd-in-marokko.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Al meer dan een half jaar zijn in het Rifgebied protesten aan de gang. Aanleiding hiervan is de dood van visverkoper Mohsin Fikri, die het leven heeft gelaten nadat hij door een persmechanisme van een vuilniswagen is geplet. De demonstranten houden hiervoor de autoriteiten verantwoordelijk en eisen verbetering van hun sociaal-economische omstandigheden.

Een groeiend deel van de Marokkaanse gemeenschap is betrokken bij de situatie in Noord-Marokko. Via sociale media volgen en bespreken zij de laatste updates. Daarnaast worden protestacties gehouden om aandacht te vragen voor de eisen van de bevolking. SMN vindt het prijzenswaardig hoe de plaatselijke bevolking de vreedzame protesten heeft georganiseerd en hoe de Marokkaanse overheid tegelijkertijd de ruimte heeft geboden om het tegengeluid toe te laten. Dit gegeven biedt de nodige basis voor beide partijen om de democratisering van Marokko op een volwassen manier voort te zetten en de dialoog op gang te krijgen.

Het SMN constateert echter een groeiende impact van de ontwikkelingen in Noord-Marokko op Marokkaanse Nederlanders. Dit wordt helaas versterkt doordat het vreedzame karakter van de protesten, sinds vrijdag is verstoord. In de stad Al Hoceima waar massale demonstraties werden gehouden, vonden harde confrontaties plaats tussen ordediensten en burgers. Ook melden verschillende bronnen een golf van arrestaties onder demonstraten en activisten.

Het SMN maakt zich zorgen over de escalerende situatie in Noord-Marokko en de weerslag ervan op Marokkaanse Nederlanders. Wij roepen mensen op, die betrokken zijn bij de situatie in de Rif, om op een waardige manier hun solidariteit te tonen.  Dit mede gelet op de aangekondigde protestactie zondag bij de Marokkaanse ambassade in Den Haag.

Aanstaande woensdag 15 maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Burgers van Nederland die ouder zijn dan 18 jaar en in het bezit van de Nederlandse nationaliteit kunnen hun stem uitbrengen op de politieke partij van hun voorkeur. Hiermee kan iedereen invloed uitoefenen op de samenstelling van de Tweede Kamer en daarmee op de kleur en het beleid van het nieuwe kabinet.

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) roept alle Nederlandse burgers van Marokkaanse afkomst op om 15 maart naar de stembus te gaan. Actief meedoen aan de verkiezingen door te stemmen is een van de belangrijkste manieren om als Marokkaanse Nederlander voor uw belangen op te komen en mee te tellen.

Naast het feit dat u hiermee gebruik maakt van uw democratische recht is uw stem tevens bepalend voor de politieke koers voor de komende jaren. De stem van Marokkaanse Nederlanders kan het verschil maken door tegenwicht te bieden tegen discriminatie en uitsluiting. Met de oproep van talrijke organisaties -religieus en niet-religieus- en een toenemende bewustwording onder Marokkaanse Nederlanders hopen we op een grote opkomst. Marokkaans-Nederlandse kiesgerechtigden zijn goed voor tenminste 3 zetels.

De uitslag van deze verkiezingen zal bepalend zijn voor de toekomst van Nederland. Des te belangrijker is het om uw stem niet verloren te laten gaan. Daarom: ga stemmen. Juist nu.

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) heeft vrijdag 3 februari 2017 zitting genomen in het overleg met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof n.a.v. de terroristische aanslag op het Islamitisch Cultureel Centrum in Quebec, Canada. Een aantal koepelorganisaties vanuit de Nederlandse moslimgemeenschap is uitgenodigd om in gesprek te gaan met de ministers en NCTV over de veiligheidssituatie van de moslimgemeenschap in Nederland.
 
Het SMN heeft in dit overleg de bezorgdheid geuit die leeft binnen de moslimgemeenschap aangaande de veiligheidssituatie met name rondom gebedshuizen en islamitische instellingen. Het islamofoob sentiment draagt enerzijds bij aan die bezorgdheid binnen de Nederlandse moslimgemeenschap en anderzijds is het voor bepaalde lieden uit de extremistische hoeken de voedingsbodem om tot gewelddadige acties over te gaan. Om deze ontwikkeling het hoofd te bieden heeft SMN een beroep gedaan op de ministers, NCTV, het maatschappelijke middenveld en de moslimgemeenschap  om vertrouwen en solidariteit in elkaar uit te spreken en daarmee moslimhaat in ons land te bestrijden.
Handreiking Veilige Moskee
De handreiking die in de werkgroep ‘veiligheid moskeeën’ is opgesteld, is de aftrap van een bredere aanpak die door samenwerking tussen de landelijke overheid, gemeenten, politie en moskeeën tot stand is gekomen. Hierin staan richtlijnen voor alle partijen om de veiligheidssituatie rondom moskeeën en moskeebezoekers te verbeteren. De handreiking staat niet op zichzelf en fungeert als leidraad voor een structurele samenwerking tussen de verschillende partijen. Moskeeën kunnen een beroep doen op gemeenten, politie en NCTV wat betreft hun veiligheidssituatie en kunnen middels de handreiking aankloppen voor kennis, expertise en middelen. Uitgangspunt is om het fundamentele grondrecht tot vrije geloofsbelijdenis in onze democratische rechtsstaat hiermee te borgen.
 
De werk- en stuurgroep ‘veiligheid moskeeën’ zal van structureel aard zijn om zo de communicatie en nauwe samenwerking tussen de Nederlandse moslimgemeenschap, de politie en de overheid in stand te houden en zo adequaat op te treden bij zorgelijke veiligheidssituaties rondom islamitische instellingen. Voor meer informatie over de handreiking, kunt u mailen naar info@smn.nl

Afgelopen donderdag presenteerde het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) het handboek Hulplijn Radicalisering: Een luisterend oor. Het handboek bevat een beschrijving van de aanpak van de Hulplijn. Na de lancering twee jaar geleden heeft de Hulplijn 550 hulpvragen ontvangen. In totaal zijn 163 ouders en andere hulpvragers ondersteund met vragen die gerelateerd zijn aan radicalisering.

De presentatie van het handboek in Utrecht werd bijgewoond door 60 belangstellenden, waaronder professionals, beleidsmakers, vertrouwenspersonen en ouders. Het handboek is bedoeld voor de (toekomstige) vertrouwenspersonen om hen concrete handvatten te bieden wat betreft de werkwijze van de Hulplijn. Daarnaast geeft het gemeenten, zelforganisaties, samenwerkingspartners en financiers inzicht in de werkwijze van de Hulplijn en aanverwante activiteiten. Het SMN wil de opgedane kennis en ervaring onder andere op deze manier met anderen delen.

Tijdens de presentatiebijeenkomst is ook stilgestaan bij de lessen en de uitdagingen van familie-ondersteuning in het algemeen. Verschillende sprekers waren het erover eens dat deze vorm van ondersteuning bij de aanpak van radicalisering van onschatbare waarde is. Tegelijkertijd is het voor de vertrouwenspersonen (ook professionals) de uitdaging om te blijven zoeken naar een goede mix tussen vertrouwelijkheid, belang van persoonlijke/maatschappelijke veiligheid en realistische verwachtingen naar de hulpvrager om effectief hulp te kunnen bieden.

Namens het SMN, dat met de Hulplijn als pionier twee jaar geleden was gestart, zei de voorzitter Bouchaib Saadane: “We gaan door op de ingezette lijn, trekken lessen uit het verleden en zullen in de toekomst ons aanbod blijven aanpassen aan de vraag en ontwikkelingen in onze samenleving”.

Tot slot sprak het SMN waardering uit voor de inzet van de vertrouwenspersonen. Ook is het SMN erkentelijk voor de bijdrage van talrijke organisaties en instellingen. In het bijzonder de fondsen, die de Hulplijn hebben ondersteund. Het handboek Een luisterend oor is op te vragen via: secretariaat@smn.nl

 

PVV-leider Geert Wilders is veroordeeld voor zijn ‘minder-Marokkanen’-uitspraak. Wat vinden de mensen die aangifte tegen hem deden van het vonnis?

Geert Wilders is door de Amsterdamse rechtbank wel veroordeeld voor zijn ‘minder-minder’-uitspraken, maar er is hem geen straf opgelegd. De Marokkaanse Nederlanders die in 2014 aangifte tegen hem deden zijn tevreden over het „principiële karakter” van het vonnis. Sommigen zijn teleurgesteld dat er geen schadevergoeding wordt toegekend wegens de immateriële schade die ze hebben geleden.

Abdou Menebhi, burgerrechtenactivist, is „opgelucht” dat Geert Wilders is veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. „Hiermee is bewezen dat we in een rechtsstaat leven. Ik voel me beschermd. Ook een politicus kan niet alles maar zeggen.”

Menebhi is een van de 6.474 mensen die in 2014 aangifte tegen Wilders deden na zijn ‘minder-minder-actie’. Hij is ook voorzitter van het Marokkaanse expertisecentrum Emcemo. Wat vindt hij ervan dat de rechtbank Wilders geen straf heeft opgelegd? „Niet erg, het gaat ons om het principe. Wij strijden niet tegen de persoon, maar tegen de ideeën en het haatzaaien.”

Het gaat ons om het principe. Wij strijden niet tegen de persoon

Mohammed el Marnissi, advocaat in opleiding, deed ook aangifte en eiste een schadevergoeding van 250 euro. Hij vindt het goed dat Wilders is veroordeeld, maar is teleurgesteld dat hem geen straf is opgelegd. Ook vindt hij het onterecht dat Wilders geen schadevergoeding hoeft te betalen. „Ik voel me door zijn uitspraken gekwetst en gekrenkt, en daar had ik genoegdoening voor gewild.” Maar hij gaat er verder geen werk van maken.

Advocaat Diantha van Eijsden zegt namens haar cliënt – een man met een Marokkaanse achtergrond die niet zelf met de krant wil praten – dat ze blij is met de duidelijke norm die de rechtbank met het vonnis gesteld heeft: politici staan niet boven de wet, ook Wilders niet. „Mijn cliënt is wel teleurgesteld dat de vordering tot schadevergoeding niet is toegewezen, want hij is echt gekwetst.”

Grenzen

Advocaat Michiel Pestman zegt namens zijn cliënten, enkele honderden, dat hij blij is met het principiële karakter van het vonnis. „De rechtbank heeft terecht gezegd dat ook voor een politicus als Wilders beperkingen gelden bij de vrijheid van meningsuiting.” Minderheden worden door dit vonnis beschermd. Dat er geen schadevergoeding komt, vinden zijn cliënten niet erg.

Dit is duidelijk een signaal dat iedereen in deze rechtsstaat gelijk is

Bouchaib Saadane, voorzitter Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders, is tevreden met de uitspraak van de rechtbank. „Ik voel me absoluut beschermd. Dit is duidelijk een signaal dat iedereen in deze rechtsstaat gelijk is. Daardoor geloven wij nog meer in die rechtsstaat dan eerst en we zijn er trots op. Alle vrijheden hebben grenzen. We hebben vaak gehoord dat het niks zou worden, een proces tegen Wilders. Gelukkig hebben die mensen ongelijk gekregen.”

bron: NRC

,,We staan niet alleen. Onze rechten zijn beschermd. Het leek even of de vrijheid van meningsuiting grenzeloos was.” Bouchaib Saadane, voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) is de tevreden over de uitspraak in het ‘Minder Minder-proces van Geert Wilders. Hij legt zelf uit waarom:

Bouchaib Saadane is de opvolger van Farid Azarkan, die opstapte om actief te worden als politicus bij DENK.

,,We leven in een rechtsstaat. Eentje waarin alle burgers gelijk zijn voor de wet en niemand erboven staat. Vandaag is er veel bevestigd door de uitspraak van de rechter. Het heeft wel lang geduurd, voordat het eindelijk zover was. En dat heeft de afgelopen tijd de nodige spanningen opgeleverd. Maar uiteindelijk is er een uitspraak gekomen waar wij van kunnen zeggen: eindelijk. Er is zekerheid. Onze rechten zijn beschermd.

Niet alleen die van ons, als Marokkaanse Nederlanders, maar die van iedereen. Alle Nederlandse burgers zijn beschermd tegen mensen die alles willen zeggen en doen. We praten in Nederland altijd over de vrijheid die we hebben. En wij, Marokkaanse Nederlanders, zijn heel gelukkig met deze vrijheid. Vrijheid van godsdienst, meningsuiting, ga zo maar door.”

Vandaag is aangetoond dat geen enkele vrijheid grenzeloos is. Ook die van meningsuiting niet. We moeten weten dat we onze grenzen moeten kennen.

Grenzeloos
,,De laatste jaren hebben wij vaak het gevoel gehad dat die vrijheid van meningsuiting grenzeloos was geworden. Vandaag is aangetoond dat geen enkele vrijheid grenzeloos is. Ook die van meningsuiting niet. We moeten weten dat we onze grenzen moeten kennen. Als we dat niet weten, dan hebben we rechters die dat voor ons kunnen doen. Dat is vandaag bewezen.

De rechter heeft zijn uitspraak gedaan na goed onderzoek en met een gedegen motivatie. Voor ons gaat het niet om de inhoud van de uitspraak. Waar het ons om gaat, is het signaal. Dat het signaal er is gekomen. Wilders hoeft niet gestraft te worden met geld, of met een taakstraf. Voor ons is het al genoeg dat hij is veroordeeld voor het feit dat hij te ver is gegaan. Te ver op het gebied van discriminatie en haat. Daar hadden wij het meeste last van. Voor ons geeft deze uitspraak voldoening.”

Bananenrepubliek
,,Geert Wilders zal zich niet laten temperen. Zo kennen wij hem niet. En als ik zo de reacties lees, dan gaat dat ook niet gebeuren. Maar we leven niet in een bananenrepubliek. We leven in Nederland. En in Nederland heeft Geert Wilders het niet alleen voor het zeggen. Ik hoop dat Wilders en zijn adviseurs beroep doen op hun goede verstand. En dat ze ermee ophouden met alles wat ze tot nu toe hebben gezegd en gedaan.

Hij beschadigt niet alleen de Marokkanen en de moslims in Nederland, maar ook de rest van Nederland. Het land waar wij trots op zijn, loopt hierdoor schade op. En die schade is nog erger dan welke schade dan ook.”

De Marokkaanse gemeenschap doet een beroep op Wilders, een beroep om zich anders te gaan gedragen.

Beroep
,,De Marokkaanse gemeenschap doet een beroep op Wilders, een beroep om zich anders te gaan gedragen. Maar, politici moeten scherp blijven. Ze moeten het debat blijven voeren. Geert Wilders ook, en dat is maar goed ook. Maar hij moet wel zijn grenzen kennen, en ermee ophouden om de samenleving zo te polariseren. Want dat is waar hij mee bezig is.

In de Marokkaanse gemeenschap heerst opluchting. ‘Hèhè, de rechtbank is opgestaan. Tot hier en niet verder!’ Natuurlijk zijn er ook negatieve reacties. ‘Gaat deze uitspraak niet bijdragen aan zijn populariteit? Wordt hij zo niet alleen maar sterker?’ We zijn niet bang. Tegenover de aanhang van Wilders staan heel veel Nederlanders die zijn ideologie niet delen. Die boos zijn over zijn uitlatingen.

We hopen dat Wilders zich vanaf nu meer bezig gaat houden met maatschappelijke en politieke vraagstukken. Vraagstukken waar alle Nederlanders mee bezig zijn. Werkeloosheid, onderwijs, gezondheidszorg, Europa, ga zo maar door. Dat zijn problemen die aandacht verdienen. Laten we alsjeblieft dáárover gaan discussiëren.

We moeten Nederlands sterker maken. En hoe Wilders dat doet? Dat werkt niet. Dat komt niks ten goede. De uitspraak bewijst: wij Marokkaanse Nederlanders staan niet meer alleen. Dat geeft ons een goed gevoel. Maar we hebben er wel lang voor moeten strijden.”

 

 bron: Algemeen Dagblad