Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders zoekt nieuwe bestuursleden!

Ben je begaan met vraagstukken die spelen binnen de Marokkaanse gemeenschap? Wil je actief je bijdrage leveren om belangen binnen deze gemeenschap te behartigen? Ben je een verbinder en heb je inzicht in strategische afwegingsprocessen? Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) zoekt drie bestuursleden die per januari 2019 van start kunnen gaan.

SMN

De missie van SMN is het verbeteren van de maatschappelijke positie van Marokkaanse Nederlanders, met als doel volwaardig burgerschap. In de visie van SMN betekent dit: Marokkaanse Nederlanders doen en tellen mee als volwaardige burgers in een inclusieve samenleving, op basis van een eigen gekozen identiteit. In het realiseren van deze missie is eigen kracht en verantwoordelijkheid het uitgangspunt. Zonder zelforganisatie om de eigen belangen te behartigen is volwaardig burgerschap niet haalbaar. Opkomen voor het eigen belang is voorwaarde voor het succesvol onderdeel zijn in een inclusieve samenleving. SMN is op landelijk niveau ook hiervan de vertegenwoordiger. Dat kan alleen als we onze missie en doelstelling vormgeven in nauwe samenwerking met zelforganisaties, netwerken, sleutelfiguren, professionals en vrijwilligers. De doelstelling van SMN ligt in het verlengde van onze missie. Dat is het behartigen van de belangen van Marokkaanse Nederlanders in de meest brede zin van het woord en op verschillende manieren. De belangrijkste zijn beleid beïnvloeden, verbindingen leggen, projecten uitvoeren en voorlichten.

Rol van bestuurslid SMN

Het bestuurslid levert een actieve en resultaatgerichte bijdrage aan het besturen van de stichting en representeert SMN zelfstandig op een betrokken wijze. Intern heeft elk bestuurslid een rol binnen het bestuur. Extern spreken bestuursleden van SMN met diensten, professionals  en bewindslieden binnen diverse ministeries, lokale overheden, instituten en andere (zelf)organisaties om de belangen van groepen binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland te behartigen en blijvend op de agenda te zetten. SMN signaleert knelpunten binnen beleid die van invloed zijn op de gemeenschap en activeert betrokken partijen om dat soort processen en systemen te verbeteren. Naast deze reactieve rol, is SMN ook agendabepalend door vraagstukken binnen de gemeenschap tijdig te signaleren en deze op de agenda te zetten om zowel organisaties als individuen bij te staan in de aanpak van de betreffende vraagstukken.

Thema’s

Een greep uit de actuele thema’s:

 1. Arbeidsmarktdiscriminatie
 2. Islamofobie
 3. Armoedebestrijding
 4. Polarisatie en radicalisering
 5. Zelfbeschikking (gender, LGBT)

 Eisen en competenties

Het bestuurslid is met de andere bestuursleden belast met het besturen van de stichting. Binnen het bestuur is een taakverdeling op thema’s.

Eisen

 • Visie op de ontwikkeling van de Marokkaanse gemeenschap, met de visie van SMN als uitganspunt;
 • Betrokkenheid met en inzicht in de positie van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap;
 • Ervaring met het besturen van een stichting of vereniging;
 • Minimaal 4 uur per week beschikbaar;
 • Voorbereiden en bijwonen bestuursvergaderingen (±10 per jaar);
 • Voortrekkersrol vervullen ten aanzien van één van de thema’s die binnen het bestuur prioriteit hebben;
 • Kunnen begrijpen van abstract beleid, beleidsbeïnvloeding en de (gewenste) relatie tussen SMN, overheden en instellingen;
 • Bereidheid kennis te vergaren over overheidsbeleid met betrekking tot integratie en participatie;
 • Beschikken over een netwerk bij de achterban;
 • Financiële, juridische of social media deskundigheid is een pré. 

Competenties

 • Samenwerken met andere bestuursleden, bureau en betrokken buitenstaanders;
 • Resultaatgericht besturen;
 • Bruggen bouwen naar de gemeenschap en instellingen;
 • Boven de materie kunnen uitstijgen;
 • Ideeën genereren, deze kunnen uitdragen en in de praktijk tot uitvoering kunnen (laten) brengen;
 • Teamplayer: deel weten uit te maken van het team, de doelstellingen van het team en het eigen belang daaraan ondergeschikt maken;
 • Kritisch, onafhankelijk en constructief;
 • Bereidheid om activiteiten (te helpen) op te zetten en organisaties te informeren en te motiveren;
 • In staat zijn in debat te gaan met anderen over maatschappelijke vraagstukken.

Vergoeding

Bestuursleden ontvangen een onkosten- en reiskostenvergoeding voor hun inzet.

Inlichtingen en sollicitatie

De selectiecommissie bestaande uit huidige bestuursleden houdt rekening met de diversiteit binnen het bestuur en heeft aandacht voor de man/vrouw verhouding en leeftijd. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Bouchaib Saadane, voorzitter van SMN, tel. 06-52468389.

Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 1 december 2018 richten aan de heer B. Saadane.

Per e-mail: info@smn.nl of per post:
Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders
T.a.v. dhr. B. Saadane
Vechtensteinlaan 12
3555 XS Utrecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *