PERSBERICHT

9 maart 2016

Marokkaanse Nederlanders nemen steeds vaker initiatieven om radicalisering tegen te gaan. Dat gebeurt in georganiseerd verband, door moskeeën en andere organisaties, maar ook individuen starten activiteiten en projecten.

Hiermee willen de initiatiefnemers radicalisering bespreekbaar maken, uit de taboesfeer halen en ouders en jongeren empoweren. Dit blijkt uit een, door het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), uitgevoerde QuickScan om de initiatieven in beeld te brengen.

Veel van de onderzochte initiatieven, religieus en niet religieus, zijn de afgelopen jaren van start gegaan nadat bekend werd dat Marokkaans-Nederlandse jongeren naar Syrië waren vertrokken om daar te strijden met IS. Het gevoel van urgentie om zich in te zetten tegen radicalisering is toegenomen, mede door het groeiende aantal Syriëgangers en vanuit verontwaardiging over het feit dat extremisten de islam in een negatief daglicht plaatsen.

De initiatiefnemers willen met hun activiteiten vooral jongeren en ouders bewust maken van de gevaren van radicalisering zodat het eerder gesignaleerd en aangepakt wordt. Ook willen ze deze groepen weerbaarder maken tegen radicalisering.

De QuickScan maakt deel uit van het programma ‘Weerbaarheid tegen radicalisering’ dat het SMN uitvoert om de weerbaarheid tegen radicalisering van de Marokkaanse gemeenschap te versterken. Door middel van het trainen van sleutelpersonen, voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders en landelijke conferenties met de verschillende initiatieven, wil het SMN een positieve en proactieve beweging tot stand brengen. Deze beweging moet er voor zorgen dat radicalisering uit de taboesfeer wordt gehaald en in alle openheid wordt besproken. Het programma ‘Weerbaarheid tegen radicalisering’ is gestoeld op de visie van het SMN en wordt financieel ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Zie hier het verslag QuickScan Initiatieven van Marokkaanse Nederlanders tegen radicalisering.

One thought on “Steeds meer Marokkaanse Nederlanders zetten zich in tegen radicalisering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *