Bewoners nauwelijks betrokken bij wijkaanpak

De afnemende aandacht voor kwetsbare wijken in Nederland baart het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) grote zorgen. SMN ontvangt reeds geruime tijd signalen uit het land dat de leefbaarheid in de wijken afneemt.

Deze signalen worden door onderzoek bevestigd en erkend. Uit onderzoek in opdracht van Aedes -verwerkt in het Eindrapport Veerkracht in het corporatiebezit 2018– blijkt dat de instroom van kwetsbare groepen en de leefbaarheid als totaal gezien ongunstige ontwikkelingen in de wijken laten zien. Deze ongunstige ontwikkelingen nemen volgens dit rapport in omvang en complexiteit anno 2018 verder toe. Continue reading

SMN zoekt bestuursleden

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders zoekt nieuwe bestuursleden!

Ben je begaan met vraagstukken die spelen binnen de Marokkaanse gemeenschap? Wil je actief je bijdrage leveren om belangen binnen deze gemeenschap te behartigen? Ben je een verbinder en heb je inzicht in strategische afwegingsprocessen? Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) zoekt drie bestuursleden die per januari 2019 van start kunnen gaan. Continue reading

De harde vonnissen aan het adres van 53 Hirak activisten zijn door de meeste Marokkaanse Nederlanders met geschoktheid en verdriet ontvangen. Terechte reacties. Met deze lange straffen geeft Marokko een verkeerd signaal af als het gaat om eerbiediging van mensenrechten en democratie. De Hirak protesten kenmerken zich door op een vreedzame wijze grondrechten als werk, goede gezondheidszorg en toegankelijk onderwijs te eisen.

Het SMN maakt zich zorgen over de impact van deze buitensporige veroordelingen op Marokkaanse Nederlanders. Vooral op degenen die hun roots hebben in het Rif-gebied.

Het SMN is ook bezorgd over de groeiende angst onder Marokkaans-Nederlandse Hirak sympathisanten. Ons bereiken signalen dat sommigen Marokko deze zomervakantie mijden vanwege de vrees daar opgepakt te worden. We roepen de Nederlandse overheid op om  alert te zijn  voor deze signalen en in actie te komen wanneer de vrijheid en veiligheid van Nederlandse staatsburgers in het geding komt.

Beste relatie,

Veel Marokkaanse Nederlanders zijn betrokken bij de protestbeweging Hirak. De Hirak ontstond n.a.v. de dood van visverkoper Mohsin Fikri eind oktober 2016 in de stad Al Hoceima. De betogers eisen, naast het bestrijden van corruptie, het verbeteren van hun situatie op sociaal, economisch en cultreel gebied.

Voor sommige Marokkaanse Nederlanders houdt de betrokkenheid vooral verband met hun verbondenheid met en de toegenomen onrust in de Rif-regio. In het bijzonder hebben mensen, die voor hun vakantie naar het Rif-gebied zijn gegaan, bepaalde effecten direct of indirect ervaren.

Om inzicht hierin te krijgen, willen EtnoBarometer en het SMN de ervaringen en beelden van Nederlands-Marokkaanse vakantiegangers peilen.

Deze vragenlijst is bedoeld voor personen die de afgelopen zomervakantie in Marokko zijn geweest. Het invullen zal niet veel langer dan 10 minuten duren.

We verzoeken je vriendelijk deze vragenlijst voor 23 september in te vullen. Begin oktober publiceren we de uitkomst van dit onderzoek. Je komt bij de vragenlijst door op deze link te klikken:

Start onderzoek
Dank voor je deelname. Wij stellen het op prijs wanneer u de vragenlijst verspreidt onder vrienden en familie.

P.s: Wij verloten een aantal cadeaubonnen van BOL.COM ter waarde van € 25,- onder respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld.

 

Als gevolg van de spanningen in de Rif heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) vandaag een informatiebulletin uitgebracht voor vakantiereizigers naar Marokko.

In de infosheet Relevante informatie bij vertrek naar Marokko staat te lezen wat Marokkaanse Nederlanders kunnen doen voor het vertrek en tijdens hun verblijf in Marokko.

BuZa biedt via haar vertegenwoordiging in Marokko onder andere consulaire bijstand aan wanneer Marokkaanse Nederlanders in de problemen komen.

SMN pleitte eerder voor meer informatievoorziening door de Nederlandse overheid vanwege de groeiende zorgen bij de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Demonstraties, met name in de Rif, en de arrestatie van tientallen mensen zorgen voor angst voor de eigen vrijheid en veiligheid onder een deel van de Marokkaanse gemeenschap die naar Marokko willen afreizen.

Het bericht Relevante informatie bij vertrek naar Marokko van BuZa kunt u hieronder lezen. SMN roept reizigers op deze informatie te bestuderen. Wij wensen iedereen een fijne en onbezorgde vakantie in Marokko toe!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Relevante informatie bij vertrek naar Marokko

Vragen? Bel 24/7

Buitenlandse Zaken contactcenter

+31 247 247 247

Contactcenter Buitenlandse Zaken

Bij het 24/7 BZ Contactcenter kunt u terecht voor informatie. Bijvoorbeeld over paspoorten, reisadviezen en legalisaties. Maar ook in geval van nood. Denk dan aan een opname in een buitenlands ziekenhuis of verlies van een reisdocument. Naast het centrale telefoonnummer, kan dat ook via Twitter (@247BZ) en de BZ Reis App. Als u de ambassade belt, op +54 11 4338 0050  wordt u in veel gevallen doorverbonden met het 24/7 contactcenter in Nederland.

Reisadvies Marokko

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft een reisadvies uit voor Marokko. Dit is te vinden via de link: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen/marokko.

Aangeraden wordt dit advies in de gaten te houden.

24/7 BZ informatieservice

Reist u naar het buitenland of vestigt u zich daar voor langere tijd? Blijf dan op de hoogte van de veiligheidssituatie ter plaatse met de 24/7 BZ Informatieservice van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De 24/7 BZ Informatieservice is er in twee opties: Basis of uitgebreid.

Voor de informatieservice Basis geeft u uw email adres en telefoonnummer door. U ontvangt een email zodra het reisadvies waarvoor u zich heeft aangemeld is gewijzigd. Het ministerie gebruikt uw mobiele telefoonnummer alleen in uitzonderlijke crisissituaties. Dan is een sms soms de beste manier om u snel te bereiken. Zo werkt het internet mogelijk niet bij een crisissituatie en kunt u geen mail ontvangen. Als u zich aanmeldt voor de 24/7 BZ Informatieservice Basis weet het ministerie niet of u echt in het land bent.

Wilt u dat het ministerie dit wel weet zodat het gericht in actie kan komen bij een crisis? Meld u dan aan voor de 24/7 BZ Informatieservice Uitgebreid. Als u meer gegevens achterlaat, zoals vertrekdatum, aankomstdatum en verblijfsgegevens, kan het ministerie van Buitenlandse Zaken gericht in actie komen als er een crisissituatie is. In uitzonderlijke en dreigende gevallen kan bijvoorbeeld contact worden gezocht en hulp worden gestuurd. Via deze link kunt u zich aanmelden voor de 24/7 BZ informatieservice: https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/

Nederlands Paspoort

Landen buiten Europa accepteren alleen een geldig paspoort als identificatiebewijs. Een verlopen paspoort is meestal niet voldoende. Heeft u een dubbele nationaliteit en dus 2 paspoorten? Dan bepaalt het paspoort waarmee u reist of u voor uw bestemming een visum nodig heeft of niet. Voor Marokko heeft u geen visum nodig bij een maximaal verblijf van 90 dagen. U mag u zelf kiezen welk paspoort u gebruikt. Aangeraden wordt om uw Nederlandse paspoort te gebruiken.

Wat te doen bij een noodgeval

In geval van nood kunt u voor de volgende situaties contact opnemen met de ambassade of de 24/7 BZ informatieservice:

  • arrestatie in het buitenland;
  • overlijden in het buitenland;
  • opname in een buitenlands ziekenhuis;
  • verlies van reisdocument;
  • diefstal in het buitenland;
  • Bij een arrestatie

Gearresteerd in het buitenland

Bij een arrestatie in Marokko is het mogelijk om bepaalde hulp te ontvangen van de Nederlandse ambassade of consulaat. Deze hulp wordt consulaire bijstand genoemd. Wanneer  een Nederlander gearresteerd is, brengen de plaatselijke autoriteiten de Nederlandse ambassade of het consulaat zo snel mogelijk op de hoogte. Maar alleen als de gearresteerde dat wil.

Als u in contact wenst te komen met de Nederlandse ambassade of consulaat moet u dit aangeven bij de lokale autoriteiten. De Nederlandse ambassade of het consulaat stuurt u een informatiepakket toe. In dit pakket vindt u algemene informatie en uitleg over de juridische regels en procedures die in het land van arrestatie gelden. Een consulair medewerker van de Nederlandse ambassade of consulaat probeert zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen.

Een arrestatie in het buitenland roept ook voor uw familieleden en/of andere relaties vaak veel vragen op. U kunt één contactpersoon in Nederland aanwijzen die contact kan opnemen en onderhouden met het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag over uw detentie. U bepaalt zelf wie deze contactpersoon is.

Meer informatie is te vinden in de brochure van het ministerie van Buitenlandse Zaken “Gearresteerd in Marokko”  https://www.nederlandwereldwijd.nl/hulp-bij-nood/documenten/publicaties/2015/04/01/gearresteerd-in-marokko.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Al meer dan een half jaar zijn in het Rifgebied protesten aan de gang. Aanleiding hiervan is de dood van visverkoper Mohsin Fikri, die het leven heeft gelaten nadat hij door een persmechanisme van een vuilniswagen is geplet. De demonstranten houden hiervoor de autoriteiten verantwoordelijk en eisen verbetering van hun sociaal-economische omstandigheden.

Een groeiend deel van de Marokkaanse gemeenschap is betrokken bij de situatie in Noord-Marokko. Via sociale media volgen en bespreken zij de laatste updates. Daarnaast worden protestacties gehouden om aandacht te vragen voor de eisen van de bevolking. SMN vindt het prijzenswaardig hoe de plaatselijke bevolking de vreedzame protesten heeft georganiseerd en hoe de Marokkaanse overheid tegelijkertijd de ruimte heeft geboden om het tegengeluid toe te laten. Dit gegeven biedt de nodige basis voor beide partijen om de democratisering van Marokko op een volwassen manier voort te zetten en de dialoog op gang te krijgen.

Het SMN constateert echter een groeiende impact van de ontwikkelingen in Noord-Marokko op Marokkaanse Nederlanders. Dit wordt helaas versterkt doordat het vreedzame karakter van de protesten, sinds vrijdag is verstoord. In de stad Al Hoceima waar massale demonstraties werden gehouden, vonden harde confrontaties plaats tussen ordediensten en burgers. Ook melden verschillende bronnen een golf van arrestaties onder demonstraten en activisten.

Het SMN maakt zich zorgen over de escalerende situatie in Noord-Marokko en de weerslag ervan op Marokkaanse Nederlanders. Wij roepen mensen op, die betrokken zijn bij de situatie in de Rif, om op een waardige manier hun solidariteit te tonen.  Dit mede gelet op de aangekondigde protestactie zondag bij de Marokkaanse ambassade in Den Haag.

Aanstaande woensdag 15 maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Burgers van Nederland die ouder zijn dan 18 jaar en in het bezit van de Nederlandse nationaliteit kunnen hun stem uitbrengen op de politieke partij van hun voorkeur. Hiermee kan iedereen invloed uitoefenen op de samenstelling van de Tweede Kamer en daarmee op de kleur en het beleid van het nieuwe kabinet.

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) roept alle Nederlandse burgers van Marokkaanse afkomst op om 15 maart naar de stembus te gaan. Actief meedoen aan de verkiezingen door te stemmen is een van de belangrijkste manieren om als Marokkaanse Nederlander voor uw belangen op te komen en mee te tellen.

Naast het feit dat u hiermee gebruik maakt van uw democratische recht is uw stem tevens bepalend voor de politieke koers voor de komende jaren. De stem van Marokkaanse Nederlanders kan het verschil maken door tegenwicht te bieden tegen discriminatie en uitsluiting. Met de oproep van talrijke organisaties -religieus en niet-religieus- en een toenemende bewustwording onder Marokkaanse Nederlanders hopen we op een grote opkomst. Marokkaans-Nederlandse kiesgerechtigden zijn goed voor tenminste 3 zetels.

De uitslag van deze verkiezingen zal bepalend zijn voor de toekomst van Nederland. Des te belangrijker is het om uw stem niet verloren te laten gaan. Daarom: ga stemmen. Juist nu.