Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders

doelstelling stichting smn

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) behartigt de belangen van Marokkaanse Nederlanders in de breedste zin van het woord. De missie van het SMN is het verbeteren van de maatschappelijke positie van Marokkanen in de Nederlandse multiculturele samenleving en het versterken van de eigen gemeenschap. Kernwoorden daarbij zijn: participatie, emancipatie en integratie. De belangrijkste kerntaken zijn beleidsbeïnvloeding door deelname aan overleg en pleitbezorging, netwerkvorming, projectontwikkeling en –uitvoering, en voorlichting.

onze activiteiten
Netwerk

Het SMN zet zich in voor een proactieve en positieve beweging door alle zelforganisaties, sleutelpersonen en geïnteresseerden te verbinden. Eigen kracht staat centraal, maar wij zijn er ook voor advies, kennisdeling & ondersteuning.

Beleidsbeïnvloeding

De overheid worstelt al jaren met de vraag hoe de positie van Marokkaanse Nederlanders te verbeteren. Het SMN wil de overheid ondersteunen om de kwaliteit van haar beleid en dienstverlening te vergroten.

Projectontwikkeling

Het SMN heeft veel projecten uitgevoerd met landelijk bereik. Wij werken hierbij samen met lokale organisaties en sleutelpersonen aan thema's als homotolerantie, huwelijksdwang, radicalisering, armoede & discriminatie.

Laatste Nieuws
Oproep: Stop met etnisch classificeren Marokkaanse Nederlanders  

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) veroordeelt met klem de genormaliseerde retoriek en framing van Marokkaanse Nederlanders door politiek en overheid. De voorgestelde speciale ‘Marokkanen-aanpak’ in Rotterdam is er weer een in de lijn… Read More

SMN roept overheid op tot aanpassing van communicatie over criminaliteit en herkomst

Organisaties Ocan, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) hebben verschillende kabinetsleden per brief opgeroepen om… Read More

Bewoners nauwelijks betrokken bij wijkaanpak

De afnemende aandacht voor kwetsbare wijken in Nederland baart het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) grote zorgen. SMN ontvangt reeds geruime… Read More

Volg ons: