Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders

doelstelling stichting smn

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) behartigt de belangen van Marokkaanse Nederlanders in de breedste zin van het woord. De missie van het SMN is het verbeteren van de maatschappelijke positie van Marokkanen in de Nederlandse multiculturele samenleving en het versterken van de eigen gemeenschap. Kernwoorden daarbij zijn: participatie, emancipatie en integratie. De belangrijkste kerntaken zijn beleidsbeïnvloeding door deelname aan overleg en pleitbezorging, netwerkvorming, projectontwikkeling en –uitvoering, en voorlichting.

onze activiteiten
Netwerk

Het SMN zet zich in voor een proactieve en positieve beweging door alle zelforganisaties, sleutelpersonen en geïnteresseerden te verbinden. Eigen kracht staat centraal, maar wij zijn er ook voor advies, kennisdeling & ondersteuning.

Beleidsbeïnvloeding

De overheid worstelt al jaren met de vraag hoe de positie van Marokkaanse Nederlanders te verbeteren. Het SMN wil de overheid ondersteunen om de kwaliteit van haar beleid en dienstverlening te vergroten.

Projectontwikkeling

Het SMN heeft veel projecten uitgevoerd met landelijk bereik. Wij werken hierbij samen met lokale organisaties en sleutelpersonen aan thema's als homotolerantie, huwelijksdwang, radicalisering, armoede & discriminatie.

Laatste Nieuws
arton14146
Eid Mubarak!

SMN wenst iedereen een fijne en gezegend Eid al-Fitr vol liefde en geluk toe. Eid Mubarak! Read More

45037807
Woordvoerder Farid Azarkan stopt bij het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders.

PERSBERICHT 29/06/2016 Woordvoerder Farid Azarkan stopt bij het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders. Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) neemt per… Read More

id_0005
Bestuur SMN neemt afstand van uitspraken Aissa Zanzen

Persbericht Bestuur SMN neemt afstand van uitspraken Aissa Zanzen. Het SMN heeft kennisgenomen van de door dhr Zanzen gedane uitspraken… Read More

Volg ons: