Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders

doelstelling stichting smn

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) behartigt de belangen van Marokkaanse Nederlanders in de breedste zin van het woord. De missie van het SMN is het verbeteren van de maatschappelijke positie van Marokkanen in de Nederlandse multiculturele samenleving en het versterken van de eigen gemeenschap. Kernwoorden daarbij zijn: participatie, emancipatie en integratie. De belangrijkste kerntaken zijn beleidsbeïnvloeding door deelname aan overleg en pleitbezorging, netwerkvorming, projectontwikkeling en –uitvoering, en voorlichting.

onze activiteiten
Netwerk

Het SMN zet zich in voor een proactieve en positieve beweging door alle zelforganisaties, sleutelpersonen en geïnteresseerden te verbinden. Eigen kracht staat centraal, maar wij zijn er ook voor advies, kennisdeling & ondersteuning.

Beleidsbeïnvloeding

De overheid worstelt al jaren met de vraag hoe de positie van Marokkaanse Nederlanders te verbeteren. Het SMN wil de overheid ondersteunen om de kwaliteit van haar beleid en dienstverlening te vergroten.

Projectontwikkeling

Het SMN heeft veel projecten uitgevoerd met landelijk bereik. Wij werken hierbij samen met lokale organisaties en sleutelpersonen aan thema's als homotolerantie, huwelijksdwang, radicalisering, armoede & discriminatie.

Laatste Nieuws
photo-1423530990185-af7dde1155fb
‘Enkele reis naar het Kalifaat’ gemist?

Gisteravond was de documentaire 'Enkele reis naar het Kalifaat' op de landelijke televisie te zien. De hoofdpersonen uit de VARA-documentaire… Read More

Enkele-reis-naar-het-kalifaat-header-site-1
“Enkele reis naar het kalifaat”

Vanavond wordt de documentaire ‘Enkele reis naar het Kalifaat’ van de VARA uitgezonden. Een indrukwekkende documentaire waarin voor het eerst… Read More

photo-1422466839804-70381f09bea8
Vaarwel Mohamed Sayem, voorvechter van kwetsbare individuen

Met grote verslagenheid en verdriet heeft het SMN kennisgenomen van het overlijden van Mohamed Sayem. Hij kwam om het leven… Read More

Volg ons: